Persondata

 

I forbindelse med tilmelding indvilliger deltager i, at oplyste persondata kan videregives til Aarhus kommune eller en af denne udvalgt juridisk enhed med følgende formål:

  • at beregne og refundere tilskud til aftenskolen for deltagere, der er omfattet af APEHØS-ordningen (nedsat deltagerbetaling til Arbejdsledige, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede, Øvrige personer mellem 60 og 65 år uden arbejdsindkomst samt Studerende/lærlinge).

  • at anmode andre kommuner om mellemkommunal refusion for deltagere bosiddende udenfor Aarhus kommune.

  • at indhente handicaperklæringer til stikprøvekontrol.

  • at indhente deltagerlister til stikprøvekontrol.